Carrousel
1-Home 2-Logboek 3-Voorb. 4-Dit-Datjes 5-Fotos 6-Films
Update
------

Update
------

Update
-----
Update
------
Update
------
Update
------

Carrouselrijden, een unieke teamsport


De historie van het carrouselrijden gaat terug helemaal op de middeleeuwen.
Bij de riddertoernooien werden door deelnemers, in feestelijke kleding,
rijkunstige voorstellingen gegeven. Hierbij werden in colonnes o.a. voltes gereden.
In Nederland werd het carrouselrijden in 1900 ingevoerd bij het lesgeven,
dit om de discipline te bevorderen en het rijden interessanter en moeilijker te maken.
Het was mode in die tijd dat de gegoede burger frans als voertaal had en nog steeds
is frans vaak de taal waarin de carrousels gecommandeerd worden. Hoewel het
tegenwoordig toegestaan is in het nederlands te commanderen.


Een carrouselgroep bestaat uit 12, 16 of 20 ruiters die in een geordende colonne
met 2en naast elkaar een aantal basis drerssuurfiguren uitvoeren. De manoeuvres
worden gereden op door de groepen zelf samengestelde en uitgezochte muziek.
Het gaat dus niet om een soort show, maar om heel precies uitgevoerde en met
stijl gereden figuren. Het effect ontstaat door de uniformiteit van de groep,
waarbij geen enkele ruiter of paard opvalt, en het tempo, de onderlinge
afstand en afstemming op elkaar het niveau bepalen.


Carrouselrijden is een een teamsport binnen het paardrijden. Het leuke is
dat het eindresultaat niet afhangt van het niveau van een enkel paard of
ruiter maar van de groep in zijn geheel. Daarentegen is het ook voor een
ruiter een uitdaging om met carrousel bezig te zijn omdat de combinatie
zich aan moet passen binnen de groep en is carrouselrijden een heel gezellige
manier om op een totaal andere wijze met paardrijden bezig te zijn.
Bron www.vcncarrousel.nl

Beschrijving plaats ruiters in de carrousel


1e peleton = dames (oneven nummers ) 2e peleton = heren (even nummers)
Voorste 4 koppels van twee = 1e secties
Achterste 4 koppels van twee = 2e secties

Naar de site van Manege Berestein