Beschrijving carrousel 01-01-2017
1e peleton = dames (oneven nummers ) 2e peleton = heren (even nummers)
Voorste 5 koppels van twee = 1e secties
Achterste 5 koppels van twee = 2e secties


1.
Binnenkomen in stap: eerst de heren in volgorde 2, 4, 6 enz.
`bij F halve grote volte en dan voegen de dames zich bij K in zodat we met tweeŽn rijden
Dames rechts, heren links.

2. Op commando: in draf, eenmaal de rijbaan rond
Op commando afwenden bij A en opstellen en groet.

3. Voorwaarts in draf met tweeŽn linkerhand en aansluiten!

4. Lange zijde F-M met tweeŽn links, tandem rijden,
overzijde links en plaats verwisselen.
Heren zijn nu buitenzijde, dames links en de volgorde is verkeerd om.(pony-s voorop)

5. Dames (1e peleton) F-G-M rechts-om-keert (binnendoor)
Heren (2e peleton) M-G-F links-om-keert (buitenom)
Bij F met tweeŽn de hoefslag volgen en aansluiten! (dames links, heren rechts)

6. Lange zijde K-H met enen rechts, tandem rijden, overzijde rechts
En plaatswisselen. 1e peleton - dames rechts
2e peleton - heren links in de oorspronkelijke volgorde.

7.Korte zijde Bij C: 2e secties volte + 14 m en op afstand komen (0,5 rijbaan)
-in de richting-

8. Afwenden bij A en C. 1e secties C, 2e secties A.
Vanaf 10 m. splitsen en grote volte op het midden 1,5 x rond
Op commando: sectiehoofden afbreken en naar de hoeken
(vanaf de middenlijn naar de hoeken rijden) en meteen afwenden bij A en C
De dames rijden nu links en de heren rechts

9. Afwenden bij A en C, openen en doorlaten (rechts houden, 1e peleton,
dames tussendoor) Bij A en C linkerhand. (opsluiten!)

10. Korte zijde bij A en C changement met gebroken lijnen (opsluiten!)
Daarna rijden de heren weer links en de dames rechts.

11. Van hand veranderen bij F en H openen en doorlaten, heren (binnenruiters)
Tussendoor. We zijn nu op de rechterhand.

12. Sigarenbox: afwenden bij M en K, overzijde H en F splitsen.
Daarna dames rechts en sigarenbox 4 x rechtsaf ! dan H-F en F-H
hand veranderen en afwenden 2e spant.
Heren links, van hand veranderen F-H en H-F overzijde voor de hoek
afwenden en sigarenbox.
Bij F en H afwenden en samenkomen

13. Overzijde K en M weer sigarenbox: Splitsen enz.
Eindigen op de linkerhand 1 pel, dames rechts, heren links.

14. Secties van hand veranderen, voor X splitsen en rechangeren.
Met -nieuwe partner- op de linkerhand.
Van hand veranderen openen en doorlaten (binnenruiter tussendoor)
Vanaf de rechterhand weer van hand veranderen voor X splitsen
en rechangeren. Met de -eigen- partner op de rechterhand (heren links)

15. Galop. Binnenruiters grote volte bij A en C -partnerruil-
Volgende korte zijde in- en uitschroef changement
Op commando in draf: van hand veranderen.
Galop. Binnenruiters grote volte A en C -oorspronkelijke partner-
Volgende korte zijde in- en uitschroef changement.

16. Op commando in draf.
Afwenden bij A en C. en de -Moulinet- secties voor X splitsen
En een rechthoek ter grootte van 0,25e van de rijbaan
Bij A en C weer afwenden en van hand veranderen naar E en B
Nu rechtsom een rechthoek ter grootte van 0,25e van de rijbaan
Aan de lange zijde: formeer met vijven naast elkaar een molen.
Voorste ruiter het dichtst bij X, de anderen sluiten aan de buitenzijde aan.
De molen wordt links om(!) gereden. Na een ronde afbreken rechtsom
naar de hoek. Nummer 5 rijdt nu voorop op de rechterhand.

17. Half maal rond, hoefslag volgen passeren bij E en B
Afwenden bij A en C. en de -moulinet- zie punt 16.
Weer eindigen op de rechterhand en in de juiste volgorde.

18. Tweede secties aansluiten
Binnen peleton grote volte en aansluiten.
De spiraal.
Eindigen op de linkerhand.
Tweede peleton volte en met tweeŽn komen.
Afwenden bij A, opstellen op de diagonaal en groet.

Carrousel nrs 1 en 2

Carrousel nrs 3 en 4

Carrousel nrs 5 en 6

Carrousel nrs 7 en 8

Carrousel nrs 9

Carrousel nrs 10 en 11

Carrousel nrs 12 13

Carrousel nrs 14

Carrousel nrs 15

Carrousel nrs 16 17

Carrousel nrs 18

Carrousel Totaal