Beschrijving carrousel 01-01-2017
1e peleton = dames (oneven nummers ) 2e peleton = heren (even nummers)
Voorste 5 koppels van twee = 1e secties
Achterste 5 koppels van twee = 2e sectiesNieuwjaarscarrousel Carlien

1.
Binnenkomen bij K, dames eerst, 2e sectie voorop,
op de linkerhand
Heren volgen, ook 2e sectie voorop, 1e sectie volgt en
meteen K-X-H gebroken lijn
Beide pelotons gelijk op bij A en C !

2.
2e secties B-F en E-K met enen ¼ grote volte, openen
en doorlaten.
Meteen afwenden in stap richting E-B-lijn en gelid
formeren. Tussenruimte 1 m . nrs. 15 en 16 bij X

1e secties B-F en E-K met enen ½ grote volte openen
doorlaten en gelid formeren richting EB-lijn.
Zij sluiten aan, aan de buitenzijde van de 2e secties.
Nrs. 1 en 2 aan de buitenzijde bij E en B.

3.
Voorwaarts in draf naar G vanaf de buitenzijde
Pelotons splitsen bij C.
Hoofden der pelotons Bij H en M gebroken
dubbel versierd. (2 maal volte halve baan)
1e secties: bij X volte halve baan en bij K en F
2e secties: bij aanvang H en M en bij X volte halve baan.

4.
Bij A elkaar passeren (rechts houden - links heeft voorrang)
Lange zijde: met enen afwenden, openen en doorlaten,
Overzijde op dezelfde hand blijven. Achterste ruiters voorop.

5.
Bij A afwenden. Op de AC-lijn: met enen ¾ volte naar rechts/links
Daarna openen, doorlaten en op de hoefslag richting K en F
(nrs. 1 en 2 rijden weer voorop)

6.
Bij A elkaar passeren (rechts houden)
Van hand veranderen tot X. Bij X samenkomen richting C
Bij C: met tweeën links.
Bij K: 2e secties volte en ½ rijbaan afstand.

7.
1e secties bij A en 2e secties C: Der Frülingswalzer
Let op! eindigen op de rechterhand. 1e S. bij C, 2e S. bij A

8.
1e secties bij A, 2e secties bij C. Bij A en C afwenden
5 meter voor X (spant): hoofden der secties links- en rechts
omkeert en volte in de hoek.
Bij A en C samen rechts. Bij K en M binnensecties (dames)
volte halve baan en van hand veranderen. Diagonaal
Buitensecties (heren) eerst van hand veranderen dan
volte halve baan in de hoek.
We zij nu weer samen op de linkerhand (dames rechts, heren links)
Halve rijbaan afstand.

09. Vervallen
10. Vervallen

11.
Sectiehoofden afwenden A richting B met tweeën (2e secties)
afwenden C richting E met tweeën (1e secties)
Bij B: 1e secties grote volte en afstand maken
2e secties ½ grote volte en volte halve baan en afstand
Nu met vieren bij B hoefslag volgen. Afstand houden!

12. Bij E molen op het midden ( Denk aan de afstanden – richten
op de buitenruiters) Eenmaal rond en op commando afbreken.
Ruiters op de EB-lijn recht naar voren met vieren rechtsom
openen en doorlaten.(3/4 volte) Ruiters op de AC-lijn: met
vieren linksom openen en doorlaten (3/4 volte)
Terug naar de molen, linksom eenmaal rond.
Met vieren voorwaarts, hoefslag links volgen.

13.
Lange zijde H-K: het viertallen changement.
Binnenruiters rijden een kleine volte meteen gevolgd door de
volgende sectie enz… plaats wisselen.
Na afloop rijden de voorste secties aan de buitenzijde.

14.
Bij A binnensecties volte 10 meter en aansluiten,
buitensecties grote volte en aansluiten (à la in- en uitschroeven)
Meteen bij A: binnenruiters grote volte en ½ rijbaan afstand.

15.
Beide pelotons volte rond
bij A (heren) en C (dames) en
onmiddellijk afstand maken!!!
Voorste ruiters rijden de volte kleiner!
De nrs. 1 en 2 gaan van hand veranderen
(1/2 grote acht)
en rijden grote volte bij A en C

16.
Galop!en hoefslag volgen bij A en C. ( ½ x rond)
Lange zijde: sectiehoofden afwenden en volte op het midden
2e secties rijden nu voorop.
Lange zijde: sectiehoofden afwendden en volte op het midden.
1e secties rijden weer voor.

17.
Met tweeën komen: Dames rijden een grote volte.
Op commando in de hoek 2e secties volte en op ½ rijbaan
afstand komen.
Van hand veranderen, rechangeren op X en partnerruil
Van hand veranderen openen en doorlaten! en via een drafpas
galop links. Van hand veranderen, rechangeren op X en partnerruil
(herstel partners)

18.
In draf! 2e secties aansluiten.
Pelotonshoofden afwenden bij C, bij X volte (ei-vormig) halve baan
en van hand veranderen door elkaar heen naar de hoek.

19.
Afwenden bij A, in stap, op linie komen en halt op de E-B lijn.Carrousel voorbeeld